۱۳۹۱ مهر ۲۳, یکشنبه

وضع جمهوری اسلامی خرابه!


اینجا دیارِ کفره، ما یک تعداد اصلاح طلب حکومتی هستیم که به همراهِ  اکثریتی های عزیز و توده ای های گرامی تر از جان، زمینه را برای انتخابات ٩٢ آماده میکنیم.
وضع جمهوری اسلامی خرابه!