۱۳۹۱ بهمن ۱۲, پنجشنبه

امام آمد، ٣٤ سال نکبت آمد!

پنجشنبه ١٢ بهمن ١٣٩١ - ٣١ ژانویه ٢٠١٣
امام آمد!
امام آمد، امام با حجاب اجباری آمد.
امام آمد، دوران طلائی چماقداران آمد.
امام آمد، فقر و فحشا آمد.
امام آمد، اعدام های دسته جمعی آمد.
امام آمد، امام با طناب دار آمد.
امام آمد، کراک و شیشه و اعتیاد آمد.
امام آمد، سنگسار و بربریت آمد.
امام آمد، شلاق و تعزیر آمد.
امام آمد، اقتصاد مال خر است آمد.
امام آمد، امام بسیجیان و پاسداران آمد.
امام آمد، اعدامهای خیابانی و دار و درفش آمد.
امام آمد، امام جنگ جنگ تا پیروزی آمد.
امام آمد، کشتار دهه ٦٠ آمد.
امام آمد، جنگ و ویرانی آمد.
امام آمد، امام راه قدس از کربلا میگذرد آمد.
امام آمد، کلید بهشت بر گردن بسیجیان یکبار مصرف آمد.
امام آمد، دوران طلائی چپاولگران آمد.
امام آمد، فروش دختران ایرانی در دُبی آمد.
امام آمد، امام جام زهر آمد.
امام آمد، خامنه ای، خلخالی، لاجوردی، رفسنجانی، محمدخاتمی، احمد خاتمی و احمدی نژاد آمد.
امام آمد، ٣٤ سال نکبت آمد!

۱۳۹۱ دی ۲۹, جمعه

اگه حالیمون نیست، تقصیری نداریم. كسی حالیمون كرده كه ما جفتك زدیم؟به گزارش ایسنا، صبح روز چهارشنبه ٢٧ دیماه ١٣٩١، حکم اعدام یک متجاوز به عنف در استادیوم ورزشی شهر سبزوار و در حضور تماشاچیانی که بر روی سکوها مستقر شده بودند، انجام گرفته است.

حضور مردمِ سبزوار در استادیوم برای اجرای این حکم، عکس العمل هائی را در فضای مجازی بدنبال داشته و اکثرا تیغ انتقاد بسوی مردم روانه شده است.

وقتی از دور به این مسئله نگاه میکنیم، عمل کسانی که با تخمه و پسته و تنقلات به ضیافتِ اعدام  میروند، حال آدم را بهم میزند.
اما اگر ماهیت حکومت جمهوری اسلامی و کارکرد اصلی آن یعنی توحش و جنایت و اعدام را در نظر آوریم، آنوقت این مردم را مورد شماتت قرار نمیدهیم.
در حقیقت این نظام است که با به اجرا در آوردن اعدام در ملاء عام، خشونت را توجیه و شرایطی را فراهم میکند تا مردم حس انتقام جویی و خشم را با یک خشونت دیگر تسکین دهند.
کمتر دیده شده است که حکومت، مراسم اعدام را در بالای شهر و  یا محلاتی که  قشر متوسط  زندگی میکند، انجام و سعی میکند با اجرای این نمایشات در میان قشرهای پائین جامعه، خشمِ حاصل از نابرابری و فقر را  که در این طبقات انباشته شده است، بسمتِ خود جامعه هدایت کند.
از مردمی که زیر بمباران تبلیغاتی جمهوری اسلامی هستند و تلویزیونشان پر از استاد روازاده ها و جنتی ها و انواع و اقسام خمینی های بزرگ و کوچک است چه انتظاری باید داشت؟
آخر کسی به این مردم گفت که اعدام، توحش است و این مردم قبول نکردند و جفتک زدند؟
حکومتِ اعدام، تماشاچی اعدام هم پرورش میدهد و تا وقتی جمهوری اسلامی که رتبه اول اعدام در جهان به نسبت جمعیت را داراست، وجود دارد، رادیو و تلویزیون و وسائل ارتباط جمعی و تماشاچیِ اعدامِ خودش را هم دارد.


* دیالوگی بین سید و قدرت در فیلم گوزنها : اگه حالیمون نیست، تقصیری نداریم. كسی حالیمون كرده كه ما جفتك زدیم؟